Programlar » Sayfa 2892 » Hızlı Linkin Tek Adresi !!!
Similarity 0.9.340
  • 0
Kategori: Programlar / Katılımsız Programlar | Tarih: 27-08-2009, 16:43 | Ekleyen: dckisin | 745 / 0
Similarity 0.9.340

Bilgisayar?n?zda bulunan herhangi bir müzik dosyas?n?n ayn?s?n? veya benzerini bulmak istiyorsan?z bu program tam size göre.Kalabalık dosyaların aras?nda hangi dosyaların benzerlerinin oldu?unu veya hangilerinin daha çok yer kaplad???n? bulmak zor i?tir.Program sayesinde birden fazla dosyaları ortaya ç?karabilir ve gereksiz olanlar? silebilirsiniz.
Pe Explorer 1.99 R4
  • 100
Kategori: Programlar / Katılımsız Programlar | Tarih: 27-08-2009, 16:42 | Ekleyen: dckisin | 1205 / 0
Pe Explorer 1.99 R4

Program faydal? bir programlama aracıd?r.Program ile EXE, DLL, ActiveX Kontrolleri bulabilirsiniz, Üstelik kolay bi?ekilde program?n üstün tarama özelli?i ile bu dosyaları bulman?z çok kolay olacakt?r.Tarama sonucu ortaya ç?kan programlar? yeniden adland?rabilir dilerseniz ba?tan onarabilirsiniz.Genel olarak programlar? farkl? dillere çevirmek için kullan?l?r.
Phyton 2.6.2
  • 100
Kategori: Programlar / Katılımsız Programlar | Tarih: 26-08-2009, 13:27 | Ekleyen: dckisin | 989 / 0
Phyton 2.6.2


Python nesne yönelimli, yorumlanabilen, birimsel(modüler) ve etkile?imli bir programlama dilidir.

Girintilere dayal? basit sözdizimi, dilin ö?renilmesini ve ak?lda kalmas?n? kolayla?t?r?r. Bu da ona söz diziminin ayr?nt?lar? ile vakit yitirmeden programlama yap?lmaya ba?lanabilen bir dil olma özelli?i kazand?r?r.

Modüler yap?y?, s?n?f dizgesini (sistem) ve her türlü veri alan? giri?ini destekler. Hemen hemen her türlü platformda çal??abilir. (Unix , Linux, Mac, Windows, Amiga, Symbian Os bunlardan birkaç?d?r). Python ile sistem programlama, kullan?c? arabirimi programlama, a? programlama, uygulama ve veritaban? yaz?l?m? programlama gibi birçok alanda yaz?l?m geli?tirebilirsiniz. Büyük yaz?l?mlar?n hızl? bir ?ekilde prototiplerinin üretilmesi ve denenmesi gerekti?i durumlarda da C ya da C++ gibi dillere tercih edilir.
Atomic Alarm Clock v5.87
  • 0
Kategori: Programlar / Katılımsız Programlar | Tarih: 26-08-2009, 09:47 | Ekleyen: melik56 | 1177 / 0
Atomic Alarm Clock v5.87

Atomic Alarm Clock v5.87
Alarm Clock Pro, geli?mi? bir alarm program?d?r.
Nero 7 Premium v7.5.1.1 & TR
  • 80
Kategori: Programlar / Katılımsız Programlar | Tarih: 25-08-2009, 19:33 | Ekleyen: karann115 | 9828 / 5
Nero 7 Premium v7.5.1.1 & TR


Nero 7, hem DVD-R-RW, hem de CD-R-RW disklerine yazmak için tasarlanm?? esnek, güvenilir ve kolay kullan?ml? bir uygulamad?r.
Pidgin 2.5.6
  • 100
Kategori: Programlar / Katılımsız Programlar | Tarih: 25-08-2009, 11:06 | Ekleyen: melik56 | 710 / 0
Pidgin 2.5.6


Pidgin 2.5.6

Tek bir arayüzde MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, GTalk hesaplar?n?z? ayn? anda kullan?rken bir yandan IRC sunucular?ndaki favori odalar?n?zda sohbet yapabilece?iniz ücretsiz, çok hesapl? anl?k laşma program?.
SeNuke 4.65
  • 0
Kategori: Programlar / Katılımsız Programlar | Tarih: 25-08-2009, 10:48 | Ekleyen: melik56 | 799 / 0
SeNuke 4.65

SeNuke 4.65
SEO Konusunda Ba?ar?l? Bir Yaz?l?m...
Reallusion FaceFilter Studio v2.0.1206.1
  • 100
Kategori: Programlar / Katılımsız Programlar | Tarih: 24-08-2009, 14:31 | Ekleyen: melik56 | 1175 / 0
Reallusion FaceFilter Studio v2.0.1206.1

Reallusion FaceFilter Studio v2.0.1206.1
Serial vb ?eyler istemez / Tek t?k yeter..
Adobe Audition 3.0
  • 0
Kategori: Programlar / Katılımsız Programlar | Tarih: 24-08-2009, 01:35 | Ekleyen: hakanakt | 2735 / 2
Adobe Audition 3.0
Profesyonel bir müzik dinleme yaz?l?m? olan Adobe Audition, asl?nda daha önceden bildi?iniz CoolEdit'in Adobe taraf?ndan daha da geli?tirilerek piyasa sürülmü? halidir.
KGB Archiver v1.2&TR
  • 100
Kategori: Programlar / Katılımsız Programlar | Tarih: 23-08-2009, 22:00 | Ekleyen: forjest | 1847 / 0
KGB Archiver v1.2&TR

Di?er arşivleme yaz?l?mlar? olan winzip , winrar , 7-zip programlar?ndan daha iyi sonuçlar üretebilmektedir.
Ayn? zamanda ba?ka yaz?l?mlar taraf?ndan arşivlenen dosyalarıda açabilmektedir.
Sivrisineklerin 47 tane dişi olduğunu,
Kayit Ol! Şifremi Unuttum?

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot, Google Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 2 arama motoru, 42 ziyaretçi ile toplamda 44 kullanıcı bulunmaktadır.
Makale: 45839 (+6)
Yorum: 17233
Kullanıcı: 108285 (+0)
Son Kayıt Olan Kullanıcı: ubililev